Kryos OÜ

Ettevõttest

Kryos OÜ on Eesti kapitalil põhinev vanim soojuspumpade ja külmutusseadmete ehituse ning hooldusega tegelev ettevõtte. Meie ettevõttes töötavad parimad erialala asjatundjad, kelle väljaõpe ja kogemused tagavad klientidele kindla kvaliteedi. Oleme turul olnud ja tegelenud soojuspumpade külmatehnika projekteerimise ja ehitusega alates aastast 1995.

Meie põhitegevus on külmutustehnika ja soojuspumpade projekteerimine, maaletoomine, paigaldus ning hooldus. Kõik meie juhtivtöötajad on erialase tehnilise kõrgharidusega.

Oleme välja arendanud kogu Eestit hõlmava hooldusvõrgu. Suuremad hoolduskeskused on Tallinnas ja Tartus.

Missioon

Üleüldine kliima soojenemine on maailmas väga suure tähelepanu all ning ka meie soovime oma töö ja teadmistega aidata seda protsessi peatada.
Meie missiooniks on luua energiasäästlikke, keskkonnasõbralikke ning kvaliteetseid tehnosüsteeme ja osutada professionaalset hooldusteenust.
Me teeme külma selle kõige paremas mõttes: projekteerime tehnoloogiaid, mis töötavad loodust säästvatel külmaainetel nagu ammoniaak NH3 ja süsinikdioksiid CO2. Ammoniaak on naturaalne külmaaine, mis oma madala keemispunkti tõttu on väga energiatõhus ja minimaalse keskkonnamõjuga külmaaine, kuna sellel puuduvad osooni kahandamise koefitsient (ODP) ja globaalse soojenemise potentsiaal (GWP).

Visioon

Olla innovaatiliste ja keskkonnasäästlike lahenduste projekteerija ja teostaja Eestis.

Partnerlus

Oleme loonud partnervõrgustiku üle Euroopa.

Sooritusvõime

Meie töö on läbimõeldud, tulemuslik ning keskonnasäästlikkusele suunatud.

Vastutustunne

Järgime meile esitatud nõudeid ja jätkusuutliku arengu põhimõtteid.

Kryos OÜ on sertifitseeritud järgmiste standardite järgi:

Projekteerimine on osa meil kehtivast ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimise süsteemist, mis on sertifitseeritud Lloyd’s Register poolt.

Kryos OÜ keskkonnapoliitika eesmärgiks on keskkonnasäästlikkuse tagamine läbi:

• meile kohaldatavate õigusaktide ja teiste meie poolt tunnustatavate nõuete järgmise, mis seonduvad ettevõtte keskkonnaaspektidega;
• nõuetekohaste ja keskkonnasõbralikke materjalide, tehnoloogiate ja tehnika kasutamise;
• saastamise ja oma tegevusest tulenevate võimalike kahjulike keskkonnamõjude ärahoidmise;
• jäätmete vähendamise ja võimalusel taaskasutamise;
• kõikide ressursside säästliku kasutamise;
• keskkonnahoidlikkuse propageerimise kõikide huvipoolte hulgas.

 • Teised meist

  Teised meist
  • AS Balbiino

   “Kryose meeskonnaga saab igati rahul olla. Eriti meeldib mulle see, et nad mõtlevad igal teemal kaasa ja lahendust võlgu ei jää. Mõnikord võivad küll olla lahendused konkurentide pakututest kulukamad, kuid reeglina tasub see ennast kiirelt tagasi ja pettuma ei ole pidanud”

   Martin Visnapuu
   tootmis- ja tehnikadirektor
   AS Balbiino
   www.balbiino.ee 

   AS Balbiino
   Vaata pilte